Blog

obezite ve kadin ureme sagligi

Obezite ile ilişkili hastalıklar Amerika’da her yıl yaklaşık 300.000 bireyin ölüme neden olmaktadır. Artan vücut kitle indeksi (VKİ) ile  birlikte diyabet, hipertansiyon, obstrüktif uyku apnesi, birçok kanser, dislipidemi, kardiyovasküler hastalık ve genel mortalite gibi hastalıkların riski artar . Obezitenin genel sağlık üzerindeki etkisine ek olarak, obezite  üreme sağlığını da etkilemektedir. Obezite prevalansı kadınlarda erkeklerden, siyahlarda beyazlardan daha fazladır . Obezitenin artan prevalansı ve etkisi, onu tüm etnik kökenlerden kadınlar için önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

Obezitenin Kadın Sağlığı Üzerindeki  Etkileri Nelerdir?

Ergenlik ve Adet Döngüsü Anormallikleri

Obezite, erken puberte ve disfonksiyonel uterin kanama (DUB) ile ilişkilidir. Obez kızlar sıklıkla ergenliğe normal kilolu akranlarına göre daha genç yaşta girerler . Aslında, Amerikalı çocuklarda artan obezite prevalansının, ABD’de ergenlik yaşının azalmasından kısmen sorumlu olması muhtemeldir. Bununla birlikte,erken ergenlik, erken cinsel gelişimin sosyal yansımalarıyla başa çıkan kızlarda ve ailelerinde psikososyal gerginliğe ve psikolojik problemlere yol açabilir.yaratabilir.Erken ergenliğin ergenlerde depresyon için bir risk faktörü olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

Obezite, yaşam boyu adet döngüsü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmaya devam eder.Menarş sonrası aşırı kilolu kadınlar sıklıkla androjenlerin östrojenlere periferik dönüşümünden ve değişen östrojen-progesteron oranlarından kaynaklanan disfonksiyonel uterin kanamadan (DUB) muzdariptir.Endometriyal dokunun kronik östrojen kaynaklı proliferasyonu, endometriyal aşırı büyümeye ve düzensiz aralıklarla kanamaya yol açar. Kilo kaybı ve aşırı kilolardan kurtularak  düzenli adet döngüsü geri kazanılabilir. Bazı araştırma sonuçları, kilo vermenin insülin duyarlılığını artırarak adet işlevini de iyileştirdiğini iddia etmektedir.

Kısırlık (İnfertilite) 

Obezite kısırlık ile ilişkilidir. Obezite ,doğurganlığı azaltır ve aynı zamanda düşük yapma riskini arttırabilir. Obez kadınlarda kısırlık olma ihtimali, normal kilosunda olan kadınlara kıyasla 3 kat daha fazladır. Obezite ile ilişkili spesifik üreme işlev bozuklukları, düzensiz adet döngülerini, kronik anovülasyonu ve hem doğal hem de yardımlı gebe kalma döngülerinde azalan gebeliği içerir. Obez kadınlarda kısırlık öncelikle ovulasyon disfonksiyonu ile ilgilidir.

Obezite, yardımcı üreme teknikleri (YÜT) ile ilişkili gebeliklerin başarısını azaltır.Yapılan araştırmalarda, %25’i PKOS olan 3586 kadın arasında, yardımcı üreme teknikleri ile gebelik elde etme şansının, artan anne kilosu veya vücut kitle indeksi  ile önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiştir. Vücut kitle indeksi 30 ile 34,9 kg/m2 arasında olan kadınlarda başarılı gebeliğin  %27 oranında azaldığı tespit edilmiştir.Aynı zamanda, normal vücut kitle indeksine sahip kadınlara kıyasla Vücut kitle indeksi 35 kg/m2’den fazla olan kadınlarda  başarılığı gebeliğin azalma oranı %50’ye yükselmiştir.

Kilo Kaybının Fertilite Üzerinde Etkisi

Fazla kilolu veya obez olan kadınlarda kilo kaybı, kendilerine PKOS tanısı konmuş olsun olmasın, hem doğal hem de tedaviyle ilişkili gebe kalma şansının artmasıyla ilişkilidir.PKOS’lu veya PKOS’suz kadınlarda ılımlı bir kilo kaybı bile (%5-10) insülin direncini, yumurtlama oranını veya hamile kalmayı iyileştirebilir. Bu nedenle kilo yönetimi, aşırı kilolu veya obez infertil kadınlarda gebelik öncesi önemsenmelidir. Üreme çağındaki obez kadınlar için çeşitli uluslararası kılavuzlar, hem başarılı bir gebe kalma şansını artırmak hem de gebe kalmaya kadar geçen süreyi kısaltmak için gebe kalmadan önce kilo vermeyi tavsiye eder.Bununla birlikte, ılımlı kilo kaybıyla olumlu üreme sonuçları elde edilse de, aşırı derecede obez kadınların gebelikle ilişkili komplikasyon riskini azaltmak için gebe kalmadan önce vücut kitle indekslerinin en az 35 kg/m2’ye düşürülmesi önerilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir